حال این روزهایم

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند !

اما . . .

من جلوی دهانش را میگیرم ،

وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدنِ صدایش ندارد . .

این روزها من خدای سکوت شده ام!

خفقان گرفته ام ،

تــــــــاآرامـــــــش اهــــــالی ِ دنیــــــا

خـــــط خطـــــی نشــــــود

برچسب ها: این روزها , روزها
زمان: 2015-04-22 14:28:45

تقدیم به تعدادی از رفقا " F&A - " A&B

 

 

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه ی عمر نیست ... 

آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارکـــــــــــــــــــــــــــــــ باد. 

« آرزوی قلبی من دیدن خوشبختی شماست »

برچسب ها:
زمان: 2015-04-22 14:28:45

روز جشن تک رفیقم

 

  

بازگشتت از سفر عشق مبارک تک رفیق روزگار

برچسب ها:
زمان: 2017-12-25 10:15:02

**** تک رفیقم *****

من از عمق وجود خودخدایم راصدا کردم، نمیدانم چه میخواهی ولی امروز…برای تو،

برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت ،

برای آرزوهایت، به درگاهش دعا کردم

ومیدانم خدا ازآرزوهایت خبردارد، یقین دارم دعاهایم اثر دارد.

برچسب ها:
زمان: 2017-12-25 10:15:02

عروسی تک رفیقم "A&B"

 

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود

پیوند زیبایتان مبارک باد. با ارزوی بهترینها برای تک رفیق روزگارم

 

 

 

زمان: 2017-12-25 10:15:03

خاطرات خوش مشهد

 مینویسم برای دل خودم ، مینویسم تا روزی نوشته هایم به یادگاری بماند ... 16/3/94


برچسب ها:
زمان: 2017-12-25 10:15:03